سرور مجازی

سرور مجازی
 • سرور مجازی اروپا

  1,000,000ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • 50 گیگ هارد
  • 1 گیگ میزان رم
 • سرور مجازی 4 گیگ رم ویندوز

  • سرور مجازی 4 گیگ رم ویندوز