پکیج های تبلیغات در فضای مجازی

بازاریابی سایت شما در فضای اینترنت و افزایش مشتریان شما

یک ماهه روزانه با دو کلمه کلیدی

اکانت گوگل ادوردز مبلغ 450 هزار تومان تضمینی برای یکماه با دو کلمه کلیدی از 8 صبح تا 18 بعدازظهر کل روزهای کاری.

تبلیغات یک هفته ای

اتضمینی برای 1 روزه با دو کلمه کلیدی از 8 صبح تا 18 بعدازظهر .

دو هفته با دو کلمه کلیدی

تضمینی برای 2هفته با دو کلمه کلیدی از 8 صبح تا 18 بعدازظهر کل روزهای کاری.

یک ماهه شبانه روز با دو کلمه کلیدی

تبلیغ در گوگل یک ماهه شبانه روز
با دو کلمه کلید به صورت تضمینی صفحه اول گوگل

یک هفته روزانه با دو کلمه کلیدی

تبلیغ در گوگل یک ماهه شبانه روز
با دو کلمه کلید به صورت تضمینی صفحه اول گوگل

تبلیغات در گوگل روزانه با 4 کلمه کلیدی

تبلیغات در گوگل با 4 کلمه کلیدی روزانه از 8 صیح تا 6 بعدظهر کل روزهای کاری یکماه تضمینی

تبلیغ یک ماهه شبانه روزبا 4 کلمه کلیدی

تبلیغ در گوگل یک ماهه شبانه روز
با چهار کلمه کلید به صورت تضمینی صفحه اول گوگل

تبلیغ یکماه در گوگل با 6 کلمه کلیدی
تبلیغات در 150 سایت تبلیغاتی

درج تبلیغات شما در 150سایت مطرح تبلیغاتی

تبلیغات در گوگل یکماه تضمینی با 5 کلمه کلیدی
تبلیغات نیتیو یماهه

یکماه با 2میلیون نمایش و 2هزار کلیک

تبلیغات نوتیفیکیشن

هر 300هزار دلیوری 3میلیون تومان
با استفاده از کمپین‌های پوش می‌توانید تبلیغات خود را در نوتیف‌های ارسالی سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف قرار دهید.
شما با ارسال تبلیغات پوش می‌توانید پیام خود را به میلیون‌ها کاربر بدون نیاز به باز بدون اپلیکیشن و یا حضور در وب‌سایت خاصی، برسانید و آن‌ها را به صورت هدفمند به وب‌سایت یا اپلیکیشن خود هدایت می‌کنید.