پکیج های تبلیغات در فضای مجازی

بازاریابی سایت شما در فضای اینترنت و افزایش مشتریان شما

تبلیغات یک هفته ای

اتضمینی برای 1 روزه با دو کلمه کلیدی از 8 صبح تا 18 بعدازظهر .

دو هفته با دو کلمه کلیدی

تضمینی برای 2هفته با دو کلمه کلیدی از 8 صبح تا 18 بعدازظهر کل روزهای کاری.

یک ماهه روزانه با دو کلمه کلیدی

تضمینی برای یکماه با دو کلمه کلیدی از 8 صبح تا 18 بعدازظهر کل روزهای کاری.

یک ماهه شبانه روز با دو کلمه کلیدی

تبلیغ در گوگل یک ماهه شبانه روز
با دو کلمه کلید به صورت تضمینی صفحه اول گوگل

یک هفته روزانه با دو کلمه کلیدی

تبلیغ در گوگل یک ماهه شبانه روز
با دو کلمه کلید به صورت تضمینی صفحه اول گوگل

تبلیغات در گوگل روزانه با 4 کلمه کلیدی

تبلیغات در گوگل با 4 کلمه کلیدی روزانه از 8 صیح تا 6 بعدظهر کل روزهای کاری یکماه تضمینی

تبلیغ یک ماهه شبانه روزبا 4 کلمه کلیدی

تبلیغ در گوگل یک ماهه شبانه روز
با چهار کلمه کلید به صورت تضمینی صفحه اول گوگل

تبلیغ یکماه در گوگل با 6 کلمه کلیدی
تبلیغات در 100 سایت تبلیغاتی

درج تبلیغات شما در 100سایت مطرح تبلیغاتی

تبلیغات در گوگل یکماه تضمینی با 5 کلمه کلیدی
تبلیغات نیتیو یماهه

یکماه با 2میلیون نمایش و 2هزار کلیک

تبلیغات نوتیفیکیشن

هر 300هزار دلیوری 3میلیون تومان
با استفاده از کمپین‌های پوش می‌توانید تبلیغات خود را در نوتیف‌های ارسالی سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف قرار دهید.
شما با ارسال تبلیغات پوش می‌توانید پیام خود را به میلیون‌ها کاربر بدون نیاز به باز بدون اپلیکیشن و یا حضور در وب‌سایت خاصی، برسانید و آن‌ها را به صورت هدفمند به وب‌سایت یا اپلیکیشن خود هدایت می‌کنید.