پکیج های طراحی سایت

طراحی استاندارد و واکنشگرا و بهینه مطابق با استاندارد های گوگل

طراحی سایت پایه

طراحی سایت پایه بدون گرافیک اختصاصی 400000تومان
هاست ۱ گیگ+دامنه ای آر +آموزش حضوری
پشتیبانی یکساله رایگان+فایل آموزشی می باشد.

طراحی سایت حرفه ای

طراحی سایت با گرافیک اختصاصی
هاست ۱ گیگ+دامنه ای آر +آموزش حضوری
پشتیبانی یکساله رایگان+فایل آموزشی می باشد.

طراحی سایت فروشگاهی

طراحی سایت گرافیک اختصاصی با فروشگاه انلاین
هاست ۱ گیگ+دامنه ای آر +آموزش حضوری
پشتیبانی یکساله رایگان+فایل آموزشی می باشد.